Celler Joan Simó, SL s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils (d’ara endavant, Reial decret 1112 /2018, de 7 de setembre).
Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.cellerjoansimo.com (els subdominis d’aquest lloc web tindran declaracions d’accessibilitat pròpies).

Situació De Compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut No Accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:
1. Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir errors puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d’entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament pot haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics, taules complexes o en aquells signats electrònicament abans de la revisió d’accessibilitat.

2. Càrrega desproporcionada: no aplica.

3. El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable: hi ha arxius en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació D’aquesta Declaració D’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 01 de juny de 2024.
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia empresa amb el suport d’AChecker Web Accessibility Checker.
Última revisió de la declaració: 01 de juny de 2024.

Observacions i dades de contacte
Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:
• Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
• Transmetre altres dificultats per accedir al contingut.
• Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:
• Correu electrònic: accessibilitat@cellerjoansimo.com
• Telèfon: 977 830 993
Les comunicacions seran rebudes i tractades pel departament responsable dels continguts daquest lloc web.

Sol·licituds D’informació Accessible I Queixes

També podeu sol·licitar en format accessible la informació que no compleixi amb els requisits d’accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada, o formular una queixa per incompliment dels requisits d’accessibilitat.

Procediment D’aplicació

A través d’aquest procediment podreu iniciar una reclamació per conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

Utilitzeu les dades de contacte anteriorment exposades i la reclamació s’adreçarà a la Unitat responsable d’accessibilitat, oa un superior jeràrquic d’aquesta.

Contingut Opcional

El lloc web:
• S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1).
• Està optimitzat per a les darreres versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera.
• Està dissenyat per a la correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauleta o mòbils (disseny responsiu).
• S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge marcat i fulls d’estil CSS3 per dissenyar-los.
Addicionalment, es realitza un treball continu d’auditoria i revisió de continguts per facilitar-ne la interpretació i millorar la navegació pel portal web.